۱۳۸۹ بهمن ۹, شنبه

خائنینی چون موسوی و خاتمی

مبارک هم ترسید و قدم پس نهاد و دولت را منحل کرد... اگر ما هم خائنینی مثل موسوی و خاتمی نداشتیم که انرژی ملیون ها معترض را به نفع نظام تخلیه کنند شاید حداقل الان خ.ر و ا.ن سر کار نبودند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر