۱۳۸۹ بهمن ۹, شنبه

خائنینی چون موسوی و خاتمی

مبارک هم ترسید و قدم پس نهاد و دولت را منحل کرد... اگر ما هم خائنینی مثل موسوی و خاتمی نداشتیم که انرژی ملیون ها معترض را به نفع نظام تخلیه کنند شاید حداقل الان خ.ر و ا.ن سر کار نبودند

۱۳۸۹ بهمن ۶, چهارشنبه

جنبش سبز عامل اصلی ناکامی مردم در سرنگون کردن رژیم

یکبار بیایید بیطرفانه بنگریم...جنبش سبز مانع اتحاد مخالفین رژیم شده ... این جنبش جنبشی است که باعث تفرقه بین مخالفین نظام میشود، عده ای سبز طرفدار موسوی شدند، عده ای خود را سبز مردمی میدانند، عده ای سبز بر انداز و ... و هیچ یک هم دیگری را قبول ندارد و این همان خواست رژیم اشغالگر اسلامیست

بنا به همان دلایل، اتحاد زیر رنگ سبز امکان پذیر نیست... از طرفی سبز از ابتدا نماد اصلاح طلب ها بوده کسانی که طرفدار حفظ نظامند بنابرین مصادره سبز و استفاده از ان برای براندازی رژیم عملا امکان پذیر نیست بخصوص که صاحبان اصلی این رنگ بیشتر در جهت تخلیه انرژی مردم عمل کرده اند تا بر اندازی رژیم

باید قبول کرد که تنها راه حل در حال حاظر فراموش کردن این سبز بودن است... نداشتن رنگ بهتر از داشتن یک رنگ تفرقه انداز است...

۱۳۸۹ دی ۲۴, جمعه

انقلاب تونس و خیانت موسوی

نقلاب تونس هم پیروز شد. از 2 سال پیش به اینور شاهد آزادی چندین کشور هم جوار بودیم در حالی که ما فقط دور خودمون چرخیدیم. اگر موسوی هم به مردم خیانت نمیکرد و با دادن بیانیه های بی سر و ته انرژی مردم رو به نفع رژیم تخلیه نمیکرد شاید ما هم به جایی رسیده بودیم. البته از کسی که هنوز مرید خمینی جنایت کاره و مردم فریب خورده دورش امیدی نمیره...