۱۳۹۰ فروردین ۳۰, سه‌شنبه

طرفداران موسوی سه دسته اند...

1- سبزاللهی ها: یا همون خائنین به وطن که معتقد به حفظ نظام اسلامی هستند و فقط مشکلشون اینه که چرا اصلاح طلب ها سر کار نیستن 2- ساده لوح ها: خواهان بر اندازی جمهوری اسلامی هستند و معتقدند موسوی مردی شریف و خواهان بر اندازی نظام جمهوری اسلامیه و به محض رسیدن به قدرت در جهت سرنگونی رژیم اقدام میکنه ! این افراد از سر ساده لوحی از همه طرفداری های موسوی از خمینی و حتی نقش وی در جنایات دهه 60 چشم پوشی میکنن 3- پنجاه و هفتی ها : خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و موسوی رو هم از بدنه نظام میدونن ولی معتقدند باید از او مثل یک ابزار فقط برای سرنگونی رژیم استفاده کرد . این افراد هنوز دنباله رو تاکتیک اشتباه سال 57 هستند ।! تاکتیکی که قرار بود از خمینی به عنوان ابزاری برای براندازی سلطنت استفاده بشه و بعد انتخابات ازاد و دموکراسی و... این افراد از تاریخ درس نگرفتن و معتقد به همون تاکتیک اشتباه سال 57 هستن شما جزء کدوم گروهید؟

موسوی کجاست؟

موسوی کجاست؟ گزینه الف: با خامنه ای نشستن پای منقل تریاک به تریاک کشی گزینه ب: با زهرا رختشور دنبال راهی برای توجیه کشتار دهه 60 و دوران طلایی امام هستند گزینه ج: با خاتمی برای شرکت در انتخابات پیش رو و تخلیه کردن هرچه بیشتر انرژی مردم نقشه میکشن گزینه د: با کروبی دارن رو بیانیه جدید کار میکنن