۱۳۸۹ دی ۲۴, جمعه

انقلاب تونس و خیانت موسوی

نقلاب تونس هم پیروز شد. از 2 سال پیش به اینور شاهد آزادی چندین کشور هم جوار بودیم در حالی که ما فقط دور خودمون چرخیدیم. اگر موسوی هم به مردم خیانت نمیکرد و با دادن بیانیه های بی سر و ته انرژی مردم رو به نفع رژیم تخلیه نمیکرد شاید ما هم به جایی رسیده بودیم. البته از کسی که هنوز مرید خمینی جنایت کاره و مردم فریب خورده دورش امیدی نمیره...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر