۱۳۸۹ شهریور ۲۲, دوشنبه

ورژن عاقلانه چند آیه جاهلانه!

آیات سوم به بعد سوره نساء اگر بنا بر ادعای مسلمانان از جانب خدایی رحمان و رحیم، عاقل و عادل مطلق سرچشمه گرفته بود حداقل باید مفهومی اینچنینی داشت:
از زنان هرچه شما را پسند افتد ادو دو و سه و سه و چهار، چهار به نکاح در آورید --ورژن عاقلانه--> ای زن و مرد ، زوج مناسب خود را با شناخت کامل انتخاب کنید و و به او وفا دار بمانید
و اگر بیم آن دارید که به عدالت رفتار نکنید تنها یک زن بگیرید --ورژن عاقلانه-->و در زندگی مشترک با هم همفکری و همیاری کنید و با یکدیگر به عدالت و گذشت رفتار کنید
یا هرچه مالک آن شوید--ورژن عاقلانه--> به انهایی که مالک میشوید چشم طمع نداشته باشید و انها را به خانواده شان بر گردانید.
این راهی بهتر است تا مرتکب ستم نشوید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر