۱۳۸۹ شهریور ۲۰, شنبه

تفسیر چند آیه

نساء آیات سوم به بعد

از زنان هرچه شما را پسند افتد (یعنی نظر شما مهمه نه زن شما باید بپسندی مثل کفش و لباس و...)،

دو دو و سه و سه و چهار، چهار به نکاح در آورید (یعنی حراجش کردم بدو بیا هرچند تا میخوای وردار ببر).

و اگر بیم آن دارید که به عدالت رفتار نکنید (یعنی زندگی مشترک نیست و فرمانده شمایید که باید با عدالت عمل کنید و زن یک فرمانبردار هست)

تنها یک زن بگیرید یا هرچه مالک آن شوید (یعنی زنهایی که تو جنگ اسیر میکنید مال خودتون میتونید اگر یک زن هم داشتید نگهشون دارید حالشو ببرید). این راهی بهتر است تا مرتکب ستم نشوید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر