۱۳۸۹ تیر ۱۷, پنجشنبه

سوره هشت پا به مناسبت پیش گویی های درست هشت پا "پل"

سوره هشت پا :

والخوص و ملخوص (1) و ما ادراک مالخوص (2) ان هو من ایاتنا فی الحوض (3) و هو جانور بالریخت منحوس (4)

بلکتم ملوس (5) وقلیل لوس (6) مع ایادی الطویل و شبیه الروس (7) و بشیرو بشیرا هذا المنحوس (8) و لا شعر علی درزهی بی ناموس! (9)

ان هی هو بل الاختابوس (10)

ترجمه:

الخوص و ملخوص !! (1 ) و تو چه میدانی که مالخوص چیست (2) همانا که او از آیات ماست که در حوض زندگی میکند (تفسیر: حوض منظور همون آکواریوم است)(3) و او جانوری با ریخت منحوس است (4) شاید هم ملوس است ! (5) و کمی هم لوس است (6) با دست هایی طویل شبیه پوست درخت (7) و پیش گویی میکند عجب پیشگویی کردنی این منحوس! (8) که مو لای درزش نمیرود! بی ناموس !! (9) همانا که او همان اختاپوسی است که نامش"پل" است (10)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر