۱۳۸۹ تیر ۶, یکشنبه

ساعت های آخرت

یک نفر می میرد و به جهان آخرت می رود. در آن جا مقابل دروازه های بهشت می ایستد و سپس دیوار بزرگی می بیند که ساعت های مختلفی روی آن قرار گرفته بود. از یکی از فرشتگان می پرسد :این ساعت ها برای چه اینجا قرار گرفته اند؟

فرشته پاسخ می دهد :این ساعت ها ساعت های دروغ سنج هستند و هر کس روی زمین یک ساعت دروغ سنج دارد و هر بار آن فرد یک دروغ بگوید ، عقربه ی ساعت یک درجه جلوتر می رود

مرد گفت : چه جالب ، آن ساعت مال کیه؟

فرشته پاسخ داد : مادر ترزا. او حتی یک دروغ هم نگفته، بنابراین ساعتش اصلاٌ حرکت نکرده است

مرد گفت : وای باور کردنی نیست؛خب آن یکی ساعت مال کیه؟ فرشته پاسخ داد : ساعت آبراهام لینکلن(رئیس جمهور سابق آمر یکا)؛عقربه اش دوبار تکان خورد مرد گفت: خیلی جالبه ؛ راستی ساعت احمدی نژاد کجاست ؟ فرشته پاسخ داد

ساعت احمدی نژاد در اتاق کار سرپرست فرشتگان است و از آن به عنوان پنکه سقفی استفاده می کنند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر