۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۱, یکشنبه

چجوریه که ...

چجوریه که

وقتی در سال 67 جنایت میشه رییس دولت (موسوی) از هرگونه اتهام و تقصیری مبراست ولی وقتی سال 88 جنایت میشه مسوول اصلی رییس دولته (احمدی نژاد) ؟

نخست وزیر تحمیلی (موسوی) از طرف رهبر در سال 64 میشه قهرمان ملی، ولی رییس جمهور تحمیلی از طرف رهبر در سال 84 (احمدی نژاد) ، میشه دشمن مردم؟

موسوی با اینکه از جنایات رهبر ( خمینی) حمایت میکنه و از اون دوران با نام دوران طلایی یاد میکنه میشه قهرمان ملی و حامی مردم ولی احمدی نژاد که با رهبر مخالفت میکنه میشه خائن و ضد مردم!

موسوی که ضد تخت جمشید حرف میزنه میشه وطن پرست ولی احمدی نژاد که از تخت جمشید تعریف میکنه متهم میشه به مبارزه علیه تمدن ایرانی!

موسوی که گشت ثار الله را میندازه که پدر زن و دختر مردم رو برای بیرون بودن یک تارمو در بیارن میشه حامی مردم ولی احمدی نژاد که میگه با بی حجابی مشکلی نداره میشه ضد مردم!

اینهارو گفتم که بگم سگ زرد برادر شغاله...موسوی و احمدی نژاد و خامنه ای و خمینی سر و ته یک کرباسن...از سر تا ته جنایتکار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر