۱۳۸۹ بهمن ۲۱, پنجشنبه

25 بهمن هم میگذره...با این برنامه بی برنامه و احساسی هیچ اتفاقی نخواهد افتاد

هرچی میخاید بگید بگید...به هرچی میخاید متهم کنید بکنید....با این برنامه بی برنامه و احساسی هیچ اتفاقی نخواهد افتاد...25 بهمن هم میگذره ...هیچ اتفاقی هم نمی افته...مردم زیادی هم بیرون نمیان...ماموران امنیتی هم دو سه برابر مردم معترض خواهد بود... و در نهایت مردم سرخورده تر و رژیم اشغال گر پروارتر میشه...این راه مبارزه نیست... ما زنده و شما زنده...

۱ نظر: