۱۳۸۹ خرداد ۳, دوشنبه

سبز یعنی...

کسکی(به فتح کاف و سین) شعری نوشته بود با این مضمون که سبز یعنی یک نشان افتخار/ سبز یعنی کهنه عشق ماندگارو خلاصه اینکه: سبز یعنی اعتقادات قوی/ سبز یعنی میرحسین موسوی!

چند بیت ذیل را در جوابیه شعر فوق نگاشتم:

سبز یعنی میر حسین موسوی.... سبز یعنی اشتباه ثانوی

قتل گاه خاوران ، رنگ جنون... سبز یعنی گشت ثار الله وخون

سبز یعنی آرمان های امام ... کشتن مردم بر حفظ نظام

سبز یعنی مجلسی مثل مویز... سبز یعنی یک رییس جمهور چیز!

سبز یعنی عمر از بهر نظام... یا که دوران طلایی امام

سبز هستیم، لیک سبز مردمی ... نه که سبز لجنی موسوی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر