۱۳۸۸ مهر ۲, پنجشنبه

نامه نگاری موسوی و منتظری! موسوی چگونه آدمیست؟

-همه از اختلاف نظر بین خمینی و منتظری کاملا آگاه هستند. در سال 67 پس از چند سال اختلاف نظر ریشه دار بین خمینی و منتظری، خمینی وی را از تمام مسولیت های دولتی خلع کرد حتی او را "ساده لوح" نامید و گفت که دیگر منتظری وکیل وی نمیباشد و حتی بطور غیر مستقیم در رد مرجعیت منتظری میکوشید و خلاصه تمام و کمال او را مطرود و مخالف نظام دانست

-یکی از ادعا های موسوی که همواره روی ان تاکید ویژه ای هم داشته و حتی باعث دلخوری بعضی از هوادارانش هم شده اصرار موسوی به درستی اندیشه ها وگفتار امام و لزوم پیروی از خط و آرمانهای خمینی بوده است

حالا اینجا تناقض بزرگ در رفتار و گفتار و عمل وقتی پیش میاید که موسوی پس از دور ماندن از گود قدرت دست به دامن منتظری شده و با وی شروع به نامه نگاری کرده و سفره دل پیش این آخوند مطرود امام و مخالف نظام میگشاید!

خوب ! این عمل نشانگر چیست؟ این عملکرد موسوی میتواند نشانگر یکی از صفات زیر باشد

1- موسوی چون از قدرت بی نصیب مانده از خط امام برگشته ، بنابراین به شخصی مطرود امام پناه برده! پس موسوی آدمیست نون به نرخ روز خور و همگام با باد!. بیش از سی سال پاچه خوار امام بود حالا که از دایره بیرون مانده دست بدامن مخالفان امام شده

2- موسوی برای رسیدن به قدرت میخواهد از منتظری سوء استفاده کند وگرنه هنوز پایبند به نظرات امام است! پس موسوی آدمیست فریبکار و سوءاستفاده گر.

3- موسوی از اول هم اعتقادی به خمینی نداشته و برای پیش برد اهداف خود فقط وانمود میکرده که پیرو امام است و اکنون که از دایره قدرت بیرون افتاده ابایی از توسل به مطرودین خمینی ندارد! پس موسوی آدمیست دو رو و متظاهر.

آیا گزینه دیگری هم هست؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر