۱۳۹۲ خرداد ۲۵, شنبه

خوشحالی گوسفندی

حضرت چوپان: چون گوسفند های خوبی بودید تصمیم گرفتم گرگ کم اشتها تری رو برای نگهداری از گله انتصاب کنم!
گوسفند ها: دست و جیغ و هوراااااااااااااااااااااا

سلب مسوولیت: نگارنده هرگونه ارتباط بین این متن و انتخابات اخیر را قویا تکذیب میکند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر